Szakszótár

alnyomat: szöveg alá nyomtatott, színes felület vagy kép

aranyozás: meleg présnyomás, fémfólia közbeiktatásával

beakasztás: a könyvtest és könyvtábla ragasztással történő összekapcsolása

bedugás: töredékív behelyezése ív közepébe

beforgatás: a papír megfordítása rövidebb oldala mentén

beigazítás: példányszámnyomtatást megelőző művelet, színek és a nyomat pontos helyének beállítása

betűfokozat: betűméret pontban meghatározva

betűkészlet: egy betűfokozatba tartozó összes jel szedésre összeállított csoportja

betűtípus: egy azon elv szerint készített, azonos stílusjegyeket mutató betűkészletek összessége

bibliográfia: irodalomjegyzék

bígelés: törésre hajlamos kartonok dombornyomása a hajtás vonalában

blikkfang: figyelmet felkeltő kép, rajz, színösszetétel, grafikai elem

borítás: könyvtábla külső felületének anyaga

buktatás: a papír megfordítása hosszabb oldala mentén

cérnafűzés: ívösszekapcsolás művelete fűzőcérnával

címnegyed: a könyv első (általában) négy oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a 2. üres, a 3. a címoldal, a 4. a kolofon vagy impresszum

címoldal: tartalmazza a szerzőt, a címet, a kiadót és az időpontot

címrendszer: eltérő fokozatú fejezetcímek a tartalomnak megfelelően súlyozva

cmyk: szines képek négy nyomdai alapszínre történő felbontása (cyan, magenta, yellow, kontraszt)

cromalin: színbontott filmről fototechnikai úton készült színhelyes ellenőrző levonat

denzitás: fényképészeti filmek és nyomdai termékek fedettségének mértékét jelző szám

didot-pont: 1 pt=0,376 mm; 12 pt=4,56 mm

digitális proof: adathordozóról digitális eljárással készített színhelyes ellenőrző levonat

direkt szín: színminta vagy Pantone szám alapján meghatározott szín.

diviz: rövid elválasztó vonal (-)

dombornyomás: célja a betűk, rajzelemek kidomborítása a papír síkjából.

drótfűzés: ívek összekapcsolása fűzőkapcsok átütésével (irkafűzés)

duplex nyomtatás: árnyalatos képek nyomtatása két különböző színű festékkel

egészvászon kötés: könyvtábla elemeit összefüggő vászonborítás fogja össze

ellenőrző csík: nyomtatás minőségének és a nyomóforma készítés ellenőrzésére való

élőfej: szedéstükör felső részén elhelyezett szövegsor (könyv címe, szerző, fejezetcím, oldalszám stb)

előszó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó nyitógondolatai

előzék: könyvtest és könyvtábla összekapcsolására használt nyomatlan vagy nyomott ív

emulzió: fényérzékeny réteg

envelop: védőborító

eredeti: nyomtatványok illusztrálásához készült kép, rajz, ábra

eresz: könyvtábla és a gerinc között kialakított nyitási vonal

eselék: méretre vágáskor keletkező papírhulladék

fakszimile: hasonmás

fatartalmú papír: olyan papírok, melyek 10–70% facsiszolatot tartalmaznak

fej: táblázatok oszlopainak megnevezéseit tartalmazza

felhordás: nyomóelemek felületének festékezése

flekk: festékkel borított nagyobb terület

fóliázás: vékony műanyag fóliával bevonás. Meggátolja a festék lehúzódását, ellenállóvá teszi a felületet

folyóirat: rendszeresen, évenként legalább négyszer megjelenő sajtótermék

font: betűtípus

forgatókönyv: nyomtatványnak megfelelően elhelyezve tartalmazza a szöveg, az ábrák és képek levonatát vagy imitációját

formalakkozás: felület bevonás csak bizonyos helyeken

fotómontázs: több kép egyesítése új összefüggő képpé

függelék: könyv főszövegét követő, kiegészítő része. Statisztikákat, táblázatokat stb tartalmaz

fül: a védőborító vagy a kartonfedél behajtott része. Fotó, életrajz, tartalom stb

frézelés: hajtogatott ívekből álló könyvtest gerincének lemarása, érdesítése a ragasztó jobb kötése céljából

gázsi: fűzőszövet. Könyvtestek gerincének megerősítésére használt ritka szövésű anyag

gerinc: könyvek, folyóiratok, tömbök ragasztott, tűzött oldala

gerincgömbölyítés: könyvtest gerincének ívesre alakítása

gépmester: aki a nyomtatványt kinyomtatja a nyomógépen

gradáció: képek árnyalat-terjedelmének kifejezése

grammsúly (négyzetmétertömeg): papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik

gyártás-előkészítés: a készülő termék műszaki és szervezési utasításainak kidolgozása

hajtogatott ív: kilövés szerint összehajtott több oldalt tartalmazó egység, a könyvtest alkotórésze

háromkéses vágás: könyvtestek körülvágása egy műveletben

hasáb: a szedéstükör felosztása függőleges részekre

háttérfedés: kép témájának elválasztása a nem kívánt háttér eltávolításakor

hernyófűzés: egy munkafolyamatban történő ív összehordás, tűzés

hotmelt ragasztó: oldószer nélküli, hőre lágyuló ragasztó, általánosan használt ragasztókötött könyveknél

hozzálék: technológiai normák szerint számított anyagtöbblet

idem papír: önátíró papír

impresszum: nyomdajelzés, elhelyezhető a kolofonban vagy az utolsó oldalon

imprimatúra: az utolsó szerzői korrektúra, melyen a kiadó (szerző) engedélyt ad a nyomtatásra

infraszárító: a nyomdafesték gyors száradását elősegítő berendezés

iniciálé: kiemelt, díszes kezdőbetű fejezetek elején

irkafűzés: drótfűzés

ISBN szám: könyvek nemzetközi 10 számjegyű azonosítója

ISSN szám: időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi 8 számjegyű azonosítója

ív: azon oldalak, amelyek egyszerre nyomtathatók ki

ívbeosztás: tartalmazza mindazon segédvonalakat, illesztőjeleket, melyek a nyomtatás és kötészet feldolgozási műveleteihez szükségesek

ívvágógép: egykéses kötészeti darabológép

jelzőszalag: könyvtest gerincére ragasztott és a könyvtestbe húzott textilszalag

jpg: digitális kép formátum, ami veszteséges tömörítési eljárást használ a kisebb méret érdekében

karakter: betű

karton: 180 g/m2 feletti papírtermék

kefelevonat: korrektúra céljára készült nyomtatás

keménytáblás könyv: olyan kiadvány, melynek fedele néhány mm vastag kötészeti lemez

képfelbontás: a nyomandó kép részletgazdagságának mértéke. Digitális feldolgozásnál pixel/inch (dpi) (nyomdai minőség 254 dpi-től)

kézirat: sokszorosítás céljából készült szövegeredeti. Tartalmazza a szedésre vonatkozó utasításokat, helyesírásilag hibátlan

kiemelés: betűfajtában vagy fokozatban eltérő, megkülönböztető hatású szövegrész a tartalom érthetőségének fokozására használják

kifutó: a papír széleit elérő képelem, tónus, alnyomat. (Túlnyúlás mérete 3-5 mm)

kilövés: az oldalak olyan elhelyezése az íven, hogy azok hajtogatás után az előírt sorrendben kövessék egymást

kolofon: a kiadvány címnegyedében elhelyezett önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és esetleg a nyomda adatait tartalmazza

kollacionáló jel: az ívek gerincére nyomtatott jel, mely megkönnyíti az összehordás ellenőrzését

kontraszt: két folt denzitáskülönbsége

korrektor: szedés kijavítását végző szakember

korrektúra: szedési hibák kijavítása

könyv: folyószöveges és képes nyomdai termék

könyvkötés: nyomtatott ívek könyvvé formálása

könyv szerkezeti tagolása: címnegyed, tartalomjegyzék, előszó, főrész, jegyzet, utószó, irodalomjegyzék, név- és tárgymutató

könyvtest: ívek összekapcsolásával kapott félkész termék

körülvágás: kész méretre vágás

köteles példány: nemzeti könyvtáraknak járó kiadvány

kötésfajták: papírkötés, félvászon, egészvászon, félbőr, egészbőr kötés, keménytáblás, puhafedelű

kötészeti lemez: különlegesen merev, nagy grammsúlyú papírtermék 400g/m2 fölött

lábjegyzet: oldal alján elhelyezett, főszöveg megjelölt részére vonatkozó kiegészítés, magyarázat

lakkozás: nyomat védelme a külső behatásokkal szemben

lehúzódás: a friss nyomat felületéről a festék a következő ív hátoldalára tapad

lektor: a kiadó megbízásából a kéziratot szakmai, nyelvtani, stilisztikai szempontból ellenőrzi

lénia: vonalként megjelenő nyomóelem

leporello: párhuzamosok mentén többször összehajtogatott nyomdatermék

levilágítás: nyomdai feldolgozásra alkalmas filmek készítése

magasnyomás: hagyományos nyomtatási forma, a nyomófelület kiemelkedik a nyomóforma síkjából

makulatúra: selejt

margó: nyomtatott oldal szedéstükrén kívül eső szabad felület

mélynyomtatás: a nyomóforma felületén elhelyezett üregekből kerül festék a papírra

mélységélesség: az a térköz, amelyen belül a különböző távolságban levő tárgyak élesnek látszanak

moaré: képtől idegen geometriai alakzatok megjelenése rácsrabontott nyomatok szkennelésekor

montírung: oldalfilmeknek kilövés szerinti összerakása nyomólemez méretének megfelelően

mutáció: részleges szövegcsere

műnyomó papír: mindkét oldalán simított papír, lehet matt és fényes

négyszínnyomás: négy nyomdai alapszínnel való nyomtatás (cmyk)

nyers méret: nyomásnál használt papírméret

nyomólemez: fényérzékeny lemez amire rámásolják a montírungot, erről történik a nyomógépben a nyomás

ocr: optikai karakter felismerés

ofszetállású film: a szöveg a rétegoldal felől olvashatatlan

ofszet nyomtatás: olyan síknyomtatás, ahol a festék a nyomólemez víztaszító részein megtapadva alkotja a nyomóelemeket

ofszet papír: bevonat nélküli papír, elsősorban szöveges kiadványokhoz

opacitás: a papírnak az a képessége, hogy milyen mértékben képes eltakarni az alatta levő lapon vagy a hátoldalán levő nyomatot

oromszegő: keménytáblás könyvek gerincének élére ragasztott keskeny szalag

összehordás: könyvek vagy egyéb termékek alkotórészeinek sorrendbe gyűjtése

pagina: oldalszám

pantone skála: direkt színek gyűjteménye

passzer: egymásra nyomtatott színek illeszkedési pontossága

pausz: áttetsző, lézernyomtatóval nyomtatható, nyomóforma készítésére használható anyag

pdf formátum: tördelt anyagok kis felbontásban megrendelőhöz történő juttatására használható

perem: keménytáblás könyvek táblájának túllógása a könyvtesten

perforálás: papír előírt helyén szaggatott késsel való átütése letéphetőség elősegítésére

pixel: a képnek a legkisebb eleme

poloska: ofszetnyomtatási hiba, apró papírdarab a nyomóelemek felületére kerül és nem kívánt nyomot hagy

rácsbontás: az eredeti kép valódi árnyalatait alakítják át kicsi pontokból álló autotípiai árnyalatokká

rácssűrűség: a képet alkotó pontok távolsága

ragasztókötés: puhafedelű könyveknél alkalmazott kötési eljárás

raszter: rács

retus: képfelületek zavaró részeinek lefedése, kijavítása, színhelyesbítés stb

rgb: monitor alapszínek, red-vörös, green-zöld, blue-kék

riccelés: öntapadó címke olyan körülvágása, amely a hordozót nem metszi át

rotációs nyomás: tekercspapírra történő nyomtatás

schön: nyomott ív előoldala

sorkizárás: tömbös szedés

soregyen: könyveknél az elő és hátoldalra nyomtatott sorok fedik egymást

spirálozás: kötést kiváltó egyszerű eljárással a kiadvány gerincébe ütött lyukakba fém vagy műanyag spirált fűznek

stancolás: egyedileg készített késformával a nyomatot kívánt alakúra vágják

szálfelsütés: ívösszekapcsolás

szálirány: a papír nyúlási és hajtási tulajdonságait befolyásolja, lehet hossz és kereszt irányú

szennycímoldal: a könyvtest legelső oldala, mely csak a szerzőt és a címet tartalmazza

szedéstükör: az oldalnak az a területe, amit a szöveg elfoglal

színkivonat: színes kép nyomdai alapszínekre bontása után kapott film

szitanyomás: a festék a szita szabadon hagyott résein át jut a nyomandó anyagra

szitaállású film: a szöveg a rétegoldal felől olvasható

szkenner: képek digitalizálására szolgáló eszköz

terjedelem: a kiadvány összes oldalának mennyisége

tipográfia: nyomtatványok szöveg és képanyagának elrendezése, ennek megtervezése

tördelés: nyomtatvány végleges formába rendezése

utánnyomás: vátlozatlan formában történő újranyomás

vágójel: vágott méreten kívül elhelyezett jelek, melyek a kötészet számára jelzik a vágások helyét

vágott méret: kész nyomdatermék mérete, keménytáblás könyvnél a könyvtest mérete

vákát oldal: üres oldal

vakdombor: olyan dombornyomás, amelyet nem nyomnak meg festékkel, csak kiemelkedik a papír síkjából

volumenizált papír: könnyített, laza rostszerkezetű papírok, melyek vastagabbak a vele azonos grammsúlyú papíroknál

werk: nyomdagép nyomtató egysége

wieder: nyomott ív hátoldala

zsugorfóliázás: nyomdai késztermék csomagolása hőre zsugorodó fóliába